Menu

Tepny našeho bytového domu – rozvody vody a kanalizace

Voda je naše nejdůležitější potravina. Jak dopravit vodu v nejvyšší kvalitě a zároveň jak ji z objektu zase odvést?


Výměna starého kanalizačního potrubí pohlcujícího hluk z materiálů litiny a osinkocementu za materiály plastové přináší spoustu změn v užívání. Běžná plastová potrubí jsou lehká a mnohdy z hlediska hluku nekomfortní. Původní, tradiční materiály byly nehořlavé a tak se jich požární ochrana netýkala. Dnes je tomu jinak. Je tedy na místě zvážit veškeré tyto aspekty a správně chránit svůj majetek.

Jak se měří účinek odhlučněné kanalizace? Co je výsledkem měření? Je to útlumová schopnost materiálu nebo výsledné zatížení prostoru hlukem vznikajícím průtokem odpadní vody kanalizačním potrubím.

V otázce rozvodů pitné vody se zaměříme na vhodnost použití jednotlivých materiálů. Jejich charakteristické vlastnosti v reálném provozu mají enormní vliv na zabezpečení hygieny a kvality pitné vody. Normativní požadavky provedení izolace. Vliv chemikálií při desinfekci pitné vody. Je např. proti legionelle vhodnější termická desinfekce či chemická? Co to vlastně legionella je? Co způsobuje a kde se tato časovaná bomba schovává?